[Tex]Quiz[/Tex]6!+5!=Note= Ndak Boleh Ngasal​

Pertanyaan : [tex]quiz[/tex]6!+5!=note= ndak boleh ngasal​

Jawaban : 6! + 5!———————————–6!= 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1= 30 × 4 × 3 × 2 × 1= 120 × 3 × 2 × 1= 360 × 2 × 1= 720 × 1= 7205!= 5 × 4 × 3 × 2 × 1= 20 × 3 × 2 × 1= 60 × 2 × 1= 120 × 1= 120- – – – – – – – – – – – – – – – – – -6! + 5!= 720 + 120= 840✅